Avantatges per sectors

Transport de mercaderies


Si la vostra empresa es dedica al transport nacional o internacional de mercaderies generals, peribles o perilloses, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Registre i alertes d’arribada i sortida a punts de distribució de la mercaderia.
 2. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 3. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 4. Sensors d’obertura de portes.
 5. Lectura de sensors de fred.
 6. Protecció ATEX per al transport de mercaderies perilloses.
 7. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 8. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 9. Lectura del tacògraf digital amb TacoRead.
 10. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Transport de passatgers


Si la vostra empresa es dedica al transport de passatgers, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 2. Registre i alertes d’arribada i sortida a punts de servei.
 3. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 4. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 5. Botó d’emergència.
 6. Sensors d’obertura de portes.
 7. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 8. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 9. Lectura del tacògraf digital amb TacoRead.
 10. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Flota comercial


Si la vostra empresa disposa d’una flota comercial, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Alertes d’arribada i sortida a punts de visita, registrant-ne la durada.
 2. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 3.  Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 4.  Historial de visites a clients.
 5. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 6. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 7. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 8. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Serveis de missatgeria


Si la vostra empresa presta serveis de missatgeria, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 2. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 3. Alertes d’arribada i sortida a punts de servei, registrant-ne la durada.
 4. Alertes d’entrada i sortida de zones.
 5. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 6. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 7. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 8. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Empreses de seguretat


Si la vostra empresa presta serveis de seguretat, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 2. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 3. Alertes d’arribada i sortida a punts de servei, registrant-ne la durada.
 4. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 5. Botó d’emergència.
 6. Sensors d’obertura de portes.
 7. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 8. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 9. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Serveis públics


Si la vostra empresa presta serveis públics de recollida de residus sòlids o manteniment, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 2. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 3. Alertes d’arribada i sortida a punts de servei, registrant-ne la durada.
 4. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 5. Sensors sense fils.
 6. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 7. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 8. Lectura del tacògraf digital amb TacoRead.
 9. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Servei tècnic


Si la vostra empresa presta serveis tècnics i manteniment, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1.  Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 2. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 3. Alertes d’arribada i sortida a punts de servei, registrant-ne la durada.
 4. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 5. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 6. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 7. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Empreses de venda automàtica


Si la vostra empresa presta serveis de venda automàtica, amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 2. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 3. Alertes d’arribada i sortida a punts de servei, registrant-ne la durada.
 4. Alertes d’entrada i sortida de zones.
 5. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 6. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 7. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 8. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.

Serveis d’emergència


Si presteu serveis d’emergències (ambulàncies, bombers, etc.), amb 4GFlota podreu gaudir de les següents solucions:

 1. Localització actualitzada cada 8 segons de tots els vehicles.
 2. Cerca dels vehicles més propers a una adreça.
 3. Alertes d’arribada i sortida a punts de servei, registrant-ne la durada.
 4. Informes de quilometratge, velocitat i activitat.
 5. Identificació de conductors, enviament de missatges i navegació assistida amb 4GPlus.
 6. Lectura de la centraleta digital i control del consum de combustible amb 4GEco.
 7. Integració amb els vostres sistemes gràcies a Acceso4.